Nya frågor att ta ställning till efter ombildning till bostadsrätt

I dagsläget är det många hyresrättsfastigheter som ombildas till bostadsrätt. Orsaken till denna utveckling är att det finns många starka fördelar med att genomföra en sådan ombildning vilket både inkluderar ekonomiska sådana men även de fördelar som att man får större möjligheter till att påverka sitt eget boende på olika sätt.

I och med den här utvecklingen skapas det också ett större ansvar för de boende själva att de sköter fastighetsförvaltning på ett sätt som både sker enligt lagen men också som garanterar bostadsrättsföreningens fortlevnad. För att säkerställa dessa värden är det många bostadsrättsföreningar som väljer att anlita Restate för att säkerställa att fastighetsförvaltning av bostadsrätter sker på att ett bra och tryggt sätt.

Det är inte alltid enkelt för personer som inte har erfarenhet sedan tidigare av fastighetsförvaltningen att ta ställning till alla frågor som kan komma upp rörande detta. Efter en ombildning till bostadsrätt kan det bli en turbulent tid om man inte har hjälp av ett företag såsom Restate vilket har erfarenhet av att genomföra hela processen med ombildning. Det är alltså inte bara så att Restate kan fastighetsförvaltning, utan att de kan även ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, vilket innebär ett möjliggörande av ett helhetsperspektiv av fastighetsförvaltning. En annan fördel är givetvis att om du är mitt uppe i en ombildning kan du välja att samarbeta med ett företag såsom Restate hela vägen från det att ombildningen börjar till det att ombildningen avslutas och det börjar komma upp frågor kring hur fastighetsförvaltningen ska skötas både på ett bra sätt men även på ett effektivt sätt så att de boende inte ska behöva lägga alltför mycket tid på förvaltningen.

Läs mer om vad som gäller i Kiruna när det gäller bostadsfrågor HÄR.